South Beach Roof Deck Residence

Архитектите от Silberstein ни даряват с поредната порция вдъхновяващ екстериор и интериор.

South Beach Roof Deck Residence, Miami, FL

http://art.bulhot.com/1174/south-beach-roof-deck-residence/