Модерни мебели от дънер

Странно, но творческото дуо зад този органичен дизайн ще бъде първият, който може да ви каже, че не са сигурни какъв ще е предметът, докато...

Странно, но творческото дуо зад този органичен дизайн ще бъде първият, който може да ви каже, че не са сигурни какъв ще е предметът, докато смолата не се втвърди.
Michael Thomas Host и Tanja Hinder използват части от дървета, вариращи от 60 до 600 годишна възраст, за да се създават нови творби.Обикновено използват основата на дърветата за предмет, подходящ на формата. Идеята? Хаотичната природата да се движи в съвременен контекст, но все още използват 100% естествени материали.

http://art.bulhot.com/2672/moderni-mebeli-ot-daner/