Скулптури от рециклирани скейтборди

Японският художник Haroshi създава уникални триизмерни скулптури от рециклирани скейтбордни дъски.Трябва да споменем че Haroshi е запален скейтбордист. Наслада за окото са невероятните комбинации от...

Японският художник Haroshi създава уникални триизмерни скулптури от рециклирани скейтбордни дъски.Трябва да споменем че Haroshi е запален скейтбордист.
Наслада за окото са невероятните комбинации от цветове. Слоевете стари дървени бордове се превръщат в акули, части от тялото, пожарни кранове, играчки, измислените герои, и обувки.

http://art.bulhot.com/2909/sklupturi-ot-retsiklirani-skejtbordi/