Warehouse Townhouse от Dean-Wolf Architects

Архитектите от Dean-Wolf Architects са преобразували изцяло този ню йоркски склад в съвременен лофт.

Архитектите от Dean-Wolf Architects са преобразували изцяло този ню йоркски склад в съвременен лофт.

http://art.bulhot.com/3632/warehouse-townhouse-ot-dean-wolf-architects/