Гигантскo чекмедже Рубик куб от Makendo

Кубчето на Рубик мигновено се разпознава и е добре известна икона още от своя дебют преди повече от 30 години. Но колкото и да го...

Кубчето на Рубик мигновено се разпознава и е добре известна икона още от своя дебют преди повече от 30 години. Но колкото и да го обичаме, повечето от нас не могат да претендират, че някога са решили пъзела.
Чекмеджето не само ви позволява да доживеете окончателното ви решаване на Кубчето на Рубик, но и ви дава място, в което ще съхраните дрехите си. Тази забележителна мебел е направена от Makendo за своя син.
Има само една ос на въртене и кубът не е “решим” като истинския Рубик куб. Затова Makendo проявява творчество и прикрепя към цветни плочки магнити. Така дава възможност да ги махате и пренареждате.
Да наредите всички цветове не е единстевното предизвикателство в този дизайн. Също така трябва да търсите откъде да отворите чекмеджето, тъй като то няма дръжки, и всяко едно се заключва от различна скрита позиция.

http://art.bulhot.com/3696/gigantsko-chekmedzhe-rubik-kub-ot-makendo/