Kостюми на Трансформърс от …

Забележителните костюми са изработени от непотребни домакински вещи. Те са изключително сполучливи и реалистични. Дизайна е дело на Peter Kokis.

Забележителните костюми са изработени от непотребни домакински вещи. Те са изключително сполучливи и реалистични. Дизайна е дело на Peter Kokis.

http://art.bulhot.com/4691/kostyumi-na-transformars-ot/