Новият офис на тайванската дизайнерска фирма XMS Media Gallery

Moxie Inc проектира XMS Media Gallery в Тайпе, Тайван. Това е новото работно място на креативната дизайнерска фирма. Ежедневието на дизайнерския екип е такова, че всеки ден кипят диалози, комуникират помежду си и с клиенти, взаимодействат с продукти и концепции. Именно този режим на работа се превръща в отправна точка и предизвикателство  да се проектира офис с иновативна и творческа работна среда.
Базата е стара четириетажна сграда в центъра на града, която е изправена пред опасността да бъде съборена или преустроена при предстоящото обновяване на квартала.

Фотографиите са достатъчно показателни че мисията се е увенчала с успех.

http://art.bulhot.com/5730/nov-ofis-na-tajvanskata-dizajnerska-firma-xms-media-gallery/