Семейни портрети от Ulric Collette

Фотографът Ulric Collette е създал серия от портрети на семейството и приятелите си. Невероятните новосъздадени образи са получени като първоначално ги разделя, а после слива без значение на възраст, пол и кръвни линии. Ulric Collette сам участва от двете страни на камерата, съчетаващ собствения си имидж със този на семейството си в безпроблемно събиране на готовите части. Интересно колко пъти ли е чул ” Но това е по- лошата ми страна!” Добра работа.

http://art.bulhot.com/8152/semejni-portreti-ot-ulric-collette/