Миниатюрният свят на Takanori Aiba

Използвайки хартия, пластмаса, гипс, акрилна смола, бои и други материали, Японският художник Takanori Aiba изгражда изключително детайлни миниатюрни общности. Някои от тях са построени около...

Използвайки хартия, пластмаса, гипс, акрилна смола, бои и други материали, Японският художник Takanori Aiba изгражда изключително детайлни миниатюрни общности. Някои от тях са построени около дръвчета Бонзай, други около миниатюрни морски фарове, както и сред скалите на почти вертикални острови.

http://art.bulhot.com/8775/miniatyurniyat-svyat-na-takanori-aiba/