Корабът “Плаващата гора” в заливът Хоумбуш

Корабът SS Ayrfield е построен през 1911 година във Великобритания и е използван през Втората световна война. Но не това е интересното в този 1,140...

Корабът SS Ayrfield е построен през 1911 година във Великобритания и е използван през Втората световна война. Но не това е интересното в този 1,140 тонен гигант. Той грабва окото, защото прилича на гъста плаваща гора. Удивителната гледка продължава да се радва на внимание от различни посетители на заливът Хоумбуш.

http://art.bulhot.com/9914/korabat-plavashtata-gora-v-zalivat-houmbush/