Поглед върху Ню Йорк от покрива

В тази статия Ви предоставяме възможност да се докоснете до тръпкта да погледнете Голямата Ябълка от една различна гледна точка. Именно от покривите на различни...

В тази статия Ви предоставяме възможност да се докоснете до тръпкта да погледнете Голямата Ябълка от една различна гледна точка. Именно от покривите на различни сгради.

Снимки от: VLADIM MAKHOROV | On The Roofs

http://art.bulhot.com/9988/pogled-varhu-nyu-jork-ot-pokriva/